banner 01

Noord-Holland

Dit is de website van de afdeling Noord-Holland van 50PLUS en de Statenfractie van 50PLUS in de provincie Noord-Holland.

  • Onder het tabblad "Speerpunten" ziet u de speerpunten bij de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen van 2015.
  • Onder het tabblad "Over ons" ziet u de samenstelling van bestuur en fractie.
  • Onder het tabblad "Agenda" ziet u de activiteiten voor de komende maanden.

Default Image
05 oktober, 2017

50PLUS: Woon-zorgzones en leefbaarheid kleine kernen onmisbaar in omgevingsvisie Noord-Holland

in nieuws by Roberto Schols
De 50PLUS Statenfractie Noord-Holland pleit ervoor om fysieke ruimte voor woon-zorgzones nabij voorzieningen voor ouderen op te nemen in de omgevingsvisie 2050. Daarvoor zal de fractie aanstaande maandag enkele moties indienen. De Staten in Noord-Holland houden dan een richtinggevende discussie over de Omgevingsvisie. Naast woon-zorgzones wordt ook aandacht gevraagd voor het in stand houden van de leefbaarheid van kleine kernen en wordt benadrukt dat het voorzieningenniveau juist in die gebieden op peil moet blijven als belangrijke voorwaarde voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen en andere kwetsbare groepen. Het garanderen door de Provincie van enige vorm van openbaar vervoer naar en van kleine kernen is hier een onderdeel van. Het discussiedocument dat tot de uiteindelijke omgevingsvisie moet leiden wordt in december dit jaar vastgesteld. Lees meer
Default Image
24 augustus, 2017

50PLUS Noord-Holland zoekt kandidaten voor GR2018 Amsterdam

in nieuws by Roberto Schols
50PLUS, BESTUUR AFDELING NOORD-HOLLAND KANDIDAATSTELLING VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD EN STADSDEELCOMMISSIES AMSTERDAM, 2018 Amsterdam, 23 augustus 2017 Geachte leden van 50 Plus Noord-Holland, Op 21 maart 2018 zijn er in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraden. 50PLUS doet mee in Amsterdam. Daarom zoeken wij kandidaten voor een zetel in de nieuwe gemeenteraad en in de Adviesraden. Lees meer
Default Image
19 juli, 2017

50PLUS blijft ouderenwerkloosheid op arbeidsmarkt agenda zetten

in nieuws by Roberto Schols
50PLUS Noord-Holland vroeg onlangs aan Gedeputeerde Staten of zij bereid zijn om de hoge werkloosheid onder ouderen aan de kaak te stellen bij de diverse sectoren in de bouw, ICT, industrie, metaalsector en opleidingscentra en een win-win situatie te bewerkstelligen door ouderen in dienst te nemen en jongeren te begeleiden naar werk. 50PLUS schrok van de berichtgeving dat die sectoren staan te springen om vakkrachten en wilde weten of dit een actiever beleid tot nu toe van de provincie als gevolg zou hebben. Uit de antwoorden is gebleken dat de provincie onderwijs en bedrijfsleven zal faciliteren in het terugbrengen van tekorten aan goede vakmensen. De echte actiepunten van de provincie om dit te voor elkaar te krijgen worden begin 2018 besproken tijdens bespreking van de voortgang van de uitvoeringsagenda arbeidsmarkt. Lees meer

 


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België