banner 01

Noord-Holland

Dit is de website van de afdeling Noord-Holland van 50PLUS en de Statenfractie van 50PLUS in de provincie Noord-Holland.

  • Onder het tabblad "Speerpunten" ziet u de speerpunten bij de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen van 2015.
  • Onder het tabblad "Over ons" ziet u de samenstelling van bestuur en fractie.
  • Onder het tabblad "Agenda" ziet u de activiteiten voor de komende maanden.

23 maart, 2018

Kennismakingscursus aangeboden door het Hoogheemraadschap van Rijnland

in nieuws by Roberto Schols
Beste 50PLUS leden, Het is met genoegen dat ik de leden van 50PLUS Noord- en Zuid-Holland, en die tevens ook nog ingeland/ingezetene zijn van het Hoogheemraadschap van Rijnland, wil attenderen op een kennismakingscursus betreffende het besturen van een Waterschap. Lees meer
16 maart, 2018

50PLUS vind Kettingbeding moet van tafel

in nieuws by Roberto Schols
KETTINGBEDING MOET VAN TAFEL In 2016 is er tussen regio, provincies en luchtvaartsector een akkoord bereikt over het onderdeel ‘wonen en vliegen’, binnen de 20KE contour Schiphol. Om woningen te mogen bouwen binnen overlastgebieden van vliegroutes van Schiphol, heeft men afspraken gemaakt, inhoudende dat gemeenten die daar willen bouwen niet vragen om het verleggen van vliegroutes en dat toekomstige bewoners middels ondertekening van een kettingbeding verklaren ermee bekend te zijn dat ze gaan wonen in een gebied met geluidshinder van Schiphol. Dit alles om de luchtvaartsector en indirect ook de gemeenten te vrijwaren van financiële claims en nadeelcompensatie. Lees meer
21 februari, 2018

50PLUS vindt nieuwe aanjaagteam bestuurlijke weerbaarheid verspilling van belasting geld

in nieuws by Roberto Schols
Statenfractie Noord-Holland Persbericht 21 februari 2018 Nieuw aanjaagteam bestuurlijke weerbaarheid is dubbel werk, dus een verspilling van 0,8 miljoen belastinggeld. Terwijl het in de landelijke politiek wemelt van de integriteitsschandalen, wil de provincie Noord-Holland in het kader van de 2e begrotingswijziging € 800.000 uitgeven aan een ‘aanjaagteam bestuurlijke weerbaarheid’ om de integriteit van het lokale bestuur te controleren. 50PLUS vindt dat gemeentes zelf verantwoordelijk zijn voor het screenen van kandidaten en fracties. Bovendien wordt er landelijk en regionaal al veel gedaan op het gebied van advisering aan gemeenten op dit vlak. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft dit hoog op de agenda staan, en uit hun consultatie bleek dat gemeentes voor de VNG een aanjagersrol ziet weggelegd. De provincie werd niet genoemd. 50PLUS vindt een integer en weerbaar lokaal bestuur en ambtenarenapparaat heel belangrijk, maar vindt niet dat de provincie dubbel werk moet verrichten met belastinggeld van de inwoners van de Provincie NH. Lees meer

 


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België