Noord-

 

Holland

Onderstaand treft u de agenda voor de PAV van 6 september 2018

De PAV wordt gehouden op 6 september a.s. in Wijkcentrum de Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen.

Deze locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer, maar ook met de auto. U kunt daar kostenvrij parkeren.

Wij verzoeken u om uw komst naar de PAV vooraf per mail te melden (indien u dat nog niet heeft gedaan) of per post aan het partijkantoor in Den Haag. Dit om uw stemrecht als lid te kunnen controleren en tevens met het oog op het aantal broodjes voor de lunch.
U bent welkom vanaf 10.00 uur voor koffie/thee PLUS....en presentielijst tekenen.

Agenda.

 1. Opening door dagvoorzitter 
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen agenda
  4. Notulen van de laatste PAV
  5. Financiën : 
  * goedkeuring Jaarrekening 2017
  * financiële exploitatie 2018
  6. Structuur organisatie
  7. Introductie en verkiezing nieuw bestuur)*
  8. Overdracht voorzittershamer aan nieuwe voorzitter
  9. Activiteitenplan 2018/2019
  * verkiezingen Provinciale Staten
  * verkiezingen Waterschappen
  * benoemen door leden van de selectiecommissies
  * oproep kandidaten voor PS en WS
  10. 50PLUS op de 50PlusBeurs 18-22 september 2018 (Utrecht)
  11. Rondvraag
  12. Sluiting vergadering

Na de vergadering bieden wij u een lunch aan, zodat we nog even gezellig nader met iedereen kennis kunnen maken.

Vanwege onvoorziene omstandigheden ontvangt u dit bericht later dan gepland. Maar omdat de twee zittende bestuursleden Roy Hofwijks en Roberto Schols te kennen hebben gegeven, dat zij het afdelingsbestuur verlaten (wegens hun werkzaamheden in GR en WS) is het nu echt belangrijk om deze vergadering goed te laten verlopen, zodat wij eindelijk het nieuwe bestuur kunnen installeren.
)* Op de website zult u binnenkort de namen met foto's en profielschetsen van de kandidaat bestuursleden aantreffen alsmede de beoogde functie.
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie door de leden (dus door u) gekozen.

Wij zien uit naar deze zeer belangrijke PAV en naar uw aller komst. Laten we gezamenlijk bouwen aan een sterke afdeling om de belangen van alle 50plussers goed te kunnen behartigen.
 

 


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België