Noord-

 

Holland

PAV 2018 van 15 december a.s.

Op vrijdag 7 december heeft u een schrijven ontvangen met de aankondiging van een nieuwe korte Kandidaatselectieprocedure voor de lijsten PS en WS

De agenda van de PAV is hierdoor enigzins aangepast. 

 

Aangepaste agenda 15 december 50PLUS NH

Korte memorie voor het overlijden van onze Voorzitter Adria de Wilde

1 Opening door Secretaris

2 Introductie dagvoorzitter Andre van Wanrooij

3 Vaststellen agenda

4 Mededelingen Notulen Vorige ALV NH

5 Kort verslag vanuit bestuur NH

6 Behandeling van de amendementen en moties

7 Nieuwe bestuursleden benoemen/verkiezen*

8 Provinciale Staten en Waterschappen

  -Planning

  -Verkiezing voorzitter selectiecommissie WS/PS

  -Aanvulling commissie

 - Programma's WS en PS

9 Plannen voor 2019

10 Rondvraag

11 Sluiting

 

*Aanmelding nieuwe Bestuursleden

Voorzitter: Willem Dekker

Secretaris: Arie Epskamp

Algemeen Bestuurslid Jan Willem van Es

Deze kandidaten zullen op de PAV zich aan de aanwezige leden presenteren.

 


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België