Noord-

 

Holland

Statenfractie Noord-Holland 

Persbericht 

26 maart 2018

Artikel 1 krijgt prominente plek in provinciehuis Noord-Holland

In het provinciehuis Noord-Holland zal een muurschildering van Artikel 1 van de Grondwet worden vervaardigd. De muurschildering komt in de hal van het historische Paviljoen Welgelegen in Haarlem. Deze muurschildering komt er naar aanleiding van een motie van Olga de Meij, Fractievoorzitter 50PLUS PS Noord-Holland, en werd mede ondertekend door Remine Alberts, Fractievoorzitter van de SP.

Statenlid Olga de Meij van 50PLUS: “Door Artikel 1 van de Grondwet een prominente plaats te geven in het provinciehuis krijgt dit wetsartikel de aandacht die het verdient. Het is een prachtig symbool van onze trotse provincie en land. Het zal alle bezoekers aan het provinciehuis herinneren aan het belang van dit prachtige artikel wat luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’. In onze samenleving is het belangrijk dat volksvertegenwoordigers, ambtenaren en bezoekers blijvend worden herinnerd aan onze belangrijke waarden als vrijheid, gelijkheid en solidariteit." Statenlid Remine Alberts sluit zich hier volledig bij aan.

De provincie Noord-Holland volgt hiermee het voorbeeld van het provinciehuis Utrecht. In steeds meer overheidsgebouwen is er aandacht voor Artikel 1, zoals de in o.m. de gemeentehuizen Alphen aan den Rijn, Zeist en Zutphen en Apeldoorn.


Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Het Provinciaal Staten Bestuur van Noord-Holland.


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België