Noord-

 

Holland

50PLUS Noord-Holland steunt onderzoek nationale Luchthaven op de Noordzee

Schiphol loopt tegen de grenzen van de groei aan. Veel inwoners van Noord-Holland worden geconfronteerd met geluidsoverlast en luchtverontreiniging door Schiphol. Tienduizenden inwoners hebben nu al last van een verstoorde nachtrust door het vliegverkeer, met alle nadelige gezondheidseffecten van dien. Bovendien raakt er steeds meer bekend over de schadelijke gevolgen voor de gezondheid van fijnstof en ultrafijnstof. De luchthaven belemmert ook broodnodige woningbouw in de randstad. Schiphol zelf wil blijven groeien.

50PLUS Noord-Holland is dan ook blij met de motie die 50PLUS samen met D66 in de Tweede Kamer heeft ingediend waarin wordt opgeroepen om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een nationale luchthaven op zee. Deze motie werd op 15 mei met brede steun door de Tweede Kamer aangenomen. Het gaat voorlopig nog om een onderzoek, maar de mogelijke gevolgen van dit onderzoek kunnen heel groot zijn, zeker voor de provincie Noord-Holland. Niet alleen voor de toekomstige gezondheid van de inwoners van Noord-Holland, maar ook voor de werkgelegenheid, economie, natuur, infrastructuur en woningbouw.

Nederland heeft een lange traditie van landaanwinning, en een luchthaven op zee biedt dan ook aan Nederlandse bedrijven een prachtige kans die reputatie te bevestigen. De drie kunstmatige eilanden voor de kust van Dubai zijn een goed voorbeeld van de expertise die Nederlandse bedrijven momenteel in huis hebben. Eén van de drukste vliegvelden ter wereld, Hong Kong International Airport, is grotendeels in zee gebouwd. De voorlopige conclusie van Flyland, een afgebroken onderzoek naar een vliegveld in de Noordzee, luidde dat een luchthaven in zee bouwen technisch mogelijk is. Dat was 15 jaar geleden.

50PLUS heeft tijdens de afgelopen Provinciale Statenvergadering samen D66, ONH en de VVD een motie ingediend die Gedeputeerde Staten oproept om nauw betrokken te raken bij het onderzoek naar een nationale luchthaven op Zee. De motie is met brede steun aangenomen waardoor de belangen van de provincie Noord-Holland en haar inwoners goed zullen worden bewaakt.


Aan dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België